Uluslararası ticaret ağlarının hızla gelişmesi ve artan arz ve talepler sonucunda ülkeler, küresel ticaretin içerisinde kendilerine yer bulabilmek, ithalat ve ihracatı artırarak ülke ekonomilerine katkı sağlayabilmek için çeşitli yollar aramaktadırlar. Bürokratik engelleri azaltan ve gerek vergisel gerekse diğer alanlarda yatırımcılara birçok avantaj sağlayan serbest bölgeler, finansal serbestleşme sürecinde sıklıkla tartışma konusu olan alanlardan biridir. Üretim ve dış ticaret konularında önemli fırsatlar sunan serbest bölgeler rekabet eşitsizliği açısından soru işareti yaratmakla birlikte ülkelere sağladığı ucuz ve düzenli ekonomik girdiler ile yüksek teknoloji ürünü mamuller vasıtasıyla sağladığı katkılar, serbest bölgelerin ekonomik kalkınma açısından oldukça önem arz ettiğini göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Serbest Bölgeler, İstisnalar, Vergisel Teşvikler JEL Sınıflandırma Kodları: F49, H25, O24

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Yiğit YILMAZ Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Uluslararası ticaret ağlarının hızla gelişmesi ve artan arz ve talepler sonucunda ülkeler, küresel ticaretin içerisinde kendilerine yer bulabilmek, ithalat ve ihracatı artırarak ülke ekonomilerine katkı sağlayabilmek için çeşitli yollar aramaktadırlar. Bürokratik engelleri azaltan ve gerek vergisel gerekse diğer alanlarda yatırımcılara birçok avantaj sağlayan serbest bölgeler, finansal serbestleşme sürecinde sıklıkla tartışma konusu olan alanlardan biridir. Üretim ve dış ticaret konularında önemli fırsatlar sunan serbest bölgeler rekabet eşitsizliği açısından soru işareti yaratmakla birlikte ülkelere sağladığı ucuz ve düzenli ekonomik girdiler ile yüksek teknoloji ürünü mamuller vasıtasıyla sağladığı katkılar, serbest bölgelerin ekonomik kalkınma açısından oldukça önem arz ettiğini göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Serbest Bölgeler, İstisnalar, Vergisel Teşvikler JEL Sınıflandırma Kodları: F49, H25, O24

  • 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde başlayan finansal krizin ateşi, kısa zamanda dünyanın birçok ülkesine yayılarak küresel düzeyde ekonomik zararlar yaşanmasına sebep olmuştur. 1929 yılında yaşanan “Büyük Buhran” sonrasında çeşitli ülkelerde farklı tarihlerde birçok mikro kriz ortaya çıkmış olsa da küresel pazarlarda trilyonlarca dolarlık kayba yol açan ve milyonlarca kişinin işsiz kalmasıyla sonuçlanan bu denli büyük bir kriz yaşanmamıştır. Çalışmamızda 2008 küresel finansal krizin doğuşuna ortam hazırlayan olaylar zincirinden bahsedilecek olup krizin verdiği zararlar ve sonuçlarına değinildikten sonra krizden çıkarılması gereken derslere yer verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Finansal Kriz, Mortgage, Sub-Prime Krediler. JEL Sınıflandırma Kodları: G01, E59, H69.

  • Son yıllarda oldukça yaygın hale gelen günlük veya haftalık gayrimenkul kiralama faaliyeti, konut kiralama modelinin bir başka yöntemidir. Konutlarını bu şekilde kiraya verenler açısından çeşitli avantajları olan bu işlemlerin, konutları kiralayanlar açısından da bazı avantajları bulunmaktadır. Günlük veya haftalık konut kiralama sektöründe kayıt dışılığın tespit edilmesinin zorlukları nedeniyle oldukça yüksek miktarda vergi kaybının yaşandığı bilinmektedir. Henüz yasal bir düzenlemesi olmayan ve kimler tarafından ne amaçlarla kullanıldığının tespit edilmesinin zor olduğu günlük veya haftalık gayrimenkul kiralama faaliyetleri, beraberinde çok sayıda risk taşımaktadır. Bu tür konut kiralama faaliyetinden yararlanan kişilerin, genel olarak turistik amaçla veya iş gezileri sebebiyle tercih ettikleri konutların illegal amaçlar için de tercih edildiği görülmektedir.

  • Hiç yorum bulunmuyor..