Bu çalışmada anket ile Isparta, Burdur ve Antalya illerinde faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarının COVID-19 sürecinde nasıl etkilendiklerini araştırmaktır. Aynı zamanda çalışmada, salgın sürecinde yapılan değişikliklere nasıl uyum sağladıklarının yanı sıra karşılaştıkları sorunları saptamaktır. Araştırmaya ilişkin veri seti 515 muhasebe meslek mensuplarına uygulanan anketten elde edilmiştir. Analizde demografik faktörlere muhasebe meslek mensuplarının COVID-19 sürecinde nasıl etkilendikleri ile ilgili görüşleri istatistiki olarak anlamlı bir fark olup olmadığı incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, genel anlamda muhasebe meslek mensuplarının demografik faktörler ile COVID-19 sürecinde yaşanan değişiklikler arasında istatistiki olarak anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Muhasebe Meslek Mensupları, Muhasebe Mesleği, COVID-19, Salgın. JEL Sınıflandırma Kodları: K13, M41, M42, M49.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

EDA KÖSE Arş. Gör. Dr.

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Bu çalışmada anket ile Isparta, Burdur ve Antalya illerinde faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarının COVID-19 sürecinde nasıl etkilendiklerini araştırmaktır. Aynı zamanda çalışmada, salgın sürecinde yapılan değişikliklere nasıl uyum sağladıklarının yanı sıra karşılaştıkları sorunları saptamaktır. Araştırmaya ilişkin veri seti 515 muhasebe meslek mensuplarına uygulanan anketten elde edilmiştir. Analizde demografik faktörlere muhasebe meslek mensuplarının COVID-19 sürecinde nasıl etkilendikleri ile ilgili görüşleri istatistiki olarak anlamlı bir fark olup olmadığı incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, genel anlamda muhasebe meslek mensuplarının demografik faktörler ile COVID-19 sürecinde yaşanan değişiklikler arasında istatistiki olarak anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Muhasebe Meslek Mensupları, Muhasebe Mesleği, COVID-19, Salgın. JEL Sınıflandırma Kodları: K13, M41, M42, M49.

  • Hiç yorum bulunmuyor..