Vergiler kamu gelirleri içinde en büyük paya sahip olduğu ve en sağlıklı gelir kaynağı özelliği taşıdığı için, bunların zamanında ve eksiksiz toplanması çok önemlidir. Bu durum vergi kaybının en aza indirilmesini de gerekli kılmaktadır. Vergi kaybı, mükelleflerin vergi konularına yeterince nüfuz edememeleri veya iyi niyetli davranmalarına rağmen düşük vergi ödemelerine neden olmaları, bilerek ve isteyerek daha az vergi ödeme çabalarının sonuçlarıdır. Vergi kaybını en aza indirilebilmek için, vergi kayıp ve kaçaklarının nedenleri iyi bilinmeli ve bunların azaltılmasına yönelik tedbirler alınmalıdır. Bu çalışmada Türkiye’de 2005-2020 yılları arasındaki vergi kayıp ve kaçak oranları vergi türleri itibariyle hesaplanmış ve vergi gelirleri üzerindeki negatif etkisi değerlendirilmiştir. Bu dönemde en yüksek vergi kayıp ve kaçak oranı 2008 yılında hesaplanmıştır. Buna karşılık 2012 yılından itibaren ise azalış yaşandığı görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Vergi, Vergi Kaybı, Vergi Denetimi, Vergiden Kaçınma, Vergi Kaçakçılığı JEL Sınıflandırma Kodları: K30, K34.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Adnan GERÇEK* - Esra UYGUN** Prof. Dr., Bursa Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F.-**Öğr. Gör. Dr., Tokat Gaziosmanpaşa Üni.

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Vergiler kamu gelirleri içinde en büyük paya sahip olduğu ve en sağlıklı gelir kaynağı özelliği taşıdığı için, bunların zamanında ve eksiksiz toplanması çok önemlidir. Bu durum vergi kaybının en aza indirilmesini de gerekli kılmaktadır. Vergi kaybı, mükelleflerin vergi konularına yeterince nüfuz edememeleri veya iyi niyetli davranmalarına rağmen düşük vergi ödemelerine neden olmaları, bilerek ve isteyerek daha az vergi ödeme çabalarının sonuçlarıdır. Vergi kaybını en aza indirilebilmek için, vergi kayıp ve kaçaklarının nedenleri iyi bilinmeli ve bunların azaltılmasına yönelik tedbirler alınmalıdır. Bu çalışmada Türkiye’de 2005-2020 yılları arasındaki vergi kayıp ve kaçak oranları vergi türleri itibariyle hesaplanmış ve vergi gelirleri üzerindeki negatif etkisi değerlendirilmiştir. Bu dönemde en yüksek vergi kayıp ve kaçak oranı 2008 yılında hesaplanmıştır. Buna karşılık 2012 yılından itibaren ise azalış yaşandığı görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Vergi, Vergi Kaybı, Vergi Denetimi, Vergiden Kaçınma, Vergi Kaçakçılığı JEL Sınıflandırma Kodları: K30, K34.

  • Hiç yorum bulunmuyor..