Yeşil kamu alımları özellikle 2000’li yıllardan sonra çevreye duyarlı sürdürülebilir bir büyüme için etkin bir şekilde kullanılmaya başlanan bir kamu politikası aracı haline gelmiştir. Başta Avrupa Birliği olmak üzere OECD, uluslararası çevre örgütleri gibi birçok ulus üstü kurum daha yaşanabilir bir çevre için yeşil kamu alımlarının önemini vurgulamış ve ihale süreçlerine uygulanmasını teşvik etmiştir. Bu kapsamda Avrupa Birliği yasal mevzuatında önemli değişiklikler gerçekleştirmiştir. Akademik yazında da geniş bir yer bulmaya başlayan yeşil kamu alımları birçok yönüyle tartışılmaktadır. Bu çalışmanın amacı yeşil kamu alımlarıyla ilgili genel çerçeveyi ortaya koyarak Türkiye’de gerçekleşecek akademik çalışmalara ve olası mevzuat değişikliklerine referans kaynağı oluşturmaktır. Bu kapsamda çalışmada yeşil kamu alımlarının kavramsal çerçevesi, Avrupa Birliği tarafından gerçekleştirilen politikalar ve teşvikler, uygulamanın faydaları, uygulama aşamasında karşılaşılan zorluklar çok sayıda makale ve rapordan yararlanılarak ele alınmıştır. Çalışmada nihai olarak varılan sonuç çevreye zararlı etkilerin azaltılmasında önemli bir araç olarak kullanılmaya başlanan yeşil kamu alımlarının faydalarının daha görünür olması ve çevre bilincinin artmasıyla birlikte ülkelerin vazgeçilmez bir kamu politikası aracı olacağı ve bu yönüyle Türkiye’de de çok daha geniş bir şekilde tartışma alanı bulacağıdır. Anahtar Kelimeler: Yeşil Kamu Alımları, Sürdürülebilir Büyüme, Çevre Politikası, Avrupa Birliği JEL Sınıflandırma Kodları: H23, Q50

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Erdal EROĞLU * Dr. Öğr. Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Yeşil kamu alımları özellikle 2000’li yıllardan sonra çevreye duyarlı sürdürülebilir bir büyüme için etkin bir şekilde kullanılmaya başlanan bir kamu politikası aracı haline gelmiştir. Başta Avrupa Birliği olmak üzere OECD, uluslararası çevre örgütleri gibi birçok ulus üstü kurum daha yaşanabilir bir çevre için yeşil kamu alımlarının önemini vurgulamış ve ihale süreçlerine uygulanmasını teşvik etmiştir. Bu kapsamda Avrupa Birliği yasal mevzuatında önemli değişiklikler gerçekleştirmiştir. Akademik yazında da geniş bir yer bulmaya başlayan yeşil kamu alımları birçok yönüyle tartışılmaktadır. Bu çalışmanın amacı yeşil kamu alımlarıyla ilgili genel çerçeveyi ortaya koyarak Türkiye’de gerçekleşecek akademik çalışmalara ve olası mevzuat değişikliklerine referans kaynağı oluşturmaktır. Bu kapsamda çalışmada yeşil kamu alımlarının kavramsal çerçevesi, Avrupa Birliği tarafından gerçekleştirilen politikalar ve teşvikler, uygulamanın faydaları, uygulama aşamasında karşılaşılan zorluklar çok sayıda makale ve rapordan yararlanılarak ele alınmıştır. Çalışmada nihai olarak varılan sonuç çevreye zararlı etkilerin azaltılmasında önemli bir araç olarak kullanılmaya başlanan yeşil kamu alımlarının faydalarının daha görünür olması ve çevre bilincinin artmasıyla birlikte ülkelerin vazgeçilmez bir kamu politikası aracı olacağı ve bu yönüyle Türkiye’de de çok daha geniş bir şekilde tartışma alanı bulacağıdır. Anahtar Kelimeler: Yeşil Kamu Alımları, Sürdürülebilir Büyüme, Çevre Politikası, Avrupa Birliği JEL Sınıflandırma Kodları: H23, Q50

  • Hiç yorum bulunmuyor..