Bu çalışmada; kripto varlık türlerinden biri olan NFT’lerin, fikri mülkiyet alanında bir eseri konu edinmesi ve bu eserin sahibinin, eserinin NFT’sini satmak suretiyle ve/veya eseri üzerindeki haklarını akıllı sözleşmeler aracılığıyla devretmek suretiyle kazanç elde etmesi durumunda, elde edilen bu kazancın gelir vergisi açısından ne şekilde konumlanacağı inceleme konusu edilmiştir. Çalışmada, öncelikli olarak bir eser sahibinin, eserinin yalnızca NFT’sini satması yoluyla elde ettiği kazançlarının, Gelir Vergisi Kanunu’nun 65. maddesi uyarınca serbest meslek kazancı teşkil edeceği sonucuna ulaşılmıştır. İkinci olarak, eser sahibinin akıllı sözleşme aracılığıyla, NFT’ye konu eseri üzerindeki mali hak larını devretmeyi amaçlaması durumunda, ilgili akıllı sözleşme yazılı geçerlilik koşuluna uymuyor olsa dahi, Vergi Usul Kanunu’nun 9/2. maddesi ve vergi hukukuna egemen olan ekonomik yaklaşım ilkesi uyarınca vergiyi doğuran olayın gerçekleşeceği ve elde edilen hasılatın serbest meslek kazancı olarak nitelendirilebileceği tespiti yapılmıştır. Yapılmış olan bu tespitlerin; NFT’lere ilişkin henüz yasal bir düzenleme yapılmamış olduğundan bahisle, bir kıyas faaliyeti teşkil etmeyeceği savunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Nitelikli Fikri Tapu, Akıllı Sözleşmeler, Gelir Vergisi, Kıyas Yasağı, Serbest Meslek Kazancı. JEL Sınıflandırma Kodları: E62, H24, K34.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.