Vergiler, kamu harcamalarının finansmanı konusunda devletin egemenlik gücüne bağlı olarak en sık başvurulan kesin ve karşılıksız gelir kaynaklarından biridir. Bu kaynağın vergileme ilkeleri göz ardı edilmeyerek güvenli ve istikrarlı bir şekilde düzenlenmesi son derece önemlidir. Olağanüstü dönemlerin yaşandığı zamanlarda, ülkeler çoğu zaman ek kaynaklara başvurabilmektedir. Ancak bu ek kaynak düzenleme ve uygulamaları anayasal sınırlar dikkate alınarak yapılmalıdır. Bu çalışmanın amacı, 7456 sayılı Kanunla konulan 14.07.2023 tarihli ek motorlu taşıtlar vergisinin anayasa mahkemesi kararları ve anayasal vergileme ilkeleri çerçevesinde incelenmesidir. Anayasa Mahkemesinin daha önceki kararlarından deprem gibi olağanüstü durumlar nedeniyle ek motorlu taşıtlar vergisi konulabileceği anlaşılabilmektedir. Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi, 14.07.2023 tarihli ek motorlu taşıtlar vergisi konulmasının anayasal vergileme ilkelerine aykırı olmadığı kanaatindedir. Fakat ek MTV düzenlemesi vergilemenin anayasal ilkeleri (hukuki güvenlik, belirlilik, geçmişi yürümezlik, mali güce göre vergileme ve vergi yükünün adaletli dağılımı) açısından bir takım ihlaller içermektedir. 14.07.2023 tarihinde getirilen ek MTV düzenlemesinin Anayasaya uygunluğu tartışması Anayasa mahkemesinin ilgili kararından sonra da devam etmektedir Anahtar Kelimeler: MTV, Ek MTV, Anayasa Mahkemesi Kararları JEL Sınıflandırma Kodları: K34, H29, H20

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.