Tür değiştirme, şirketlerin hukuki ve ekonomik devamlılığını sürdürerek farklı bir ticaret şirketi haline gelmesi olarak ifade edilmektedir. Şirketler çeşitli ekonomik nedenlerle faaliyetlerini genişletmek, sorumluluk alanlarını sınırlandırmak veya faaliyetlerini sonlandırmak için tür değiştirme yapmaktadır. Faaliyetlerine son vermek isteyen sermaye şirketleri normalde tasfiye sürecine girerek mükellefiyetlerini kapatmaktadır. Ancak tasfiye süreci uzun ve maliyetli olduğundan söz konuşu şirketler, şahıs işletmesine dönüşerek tasfiyeye girmeden faaliyetlerini sonlandırmayı tercih etmektedir. Tür değiştirme hükümleri Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenerek devir hükmünde sayılacağı belirtilmektedir. Ancak Kurumlar Vergisi Kanunu sermaye şirketlerinden şahıs işletmesine dönüşümü devir olarak kabul etmemesinden kaynaklı problemler yaşanmaktadır. Devir işlemlerinde kanunda gerekli şartların taşınması halinde devir tarihine kadar elde edilen kazançlar vergilendirilirken birleşmeden doğan karlar vergilendirilmemektedir. Dolayısıyla sermaye şirketlerinden şahıs işletmesine dönüşüm işlemleri vergilendirmeye tabi olacaktır. Bu kapsamda konuyla ilgili düzenlemelere ayrıntılı bir şekilde yer verilmesi ve Türk Ticaret Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun uyumlaştırılmasıyla yaşanan belirsizlikler giderilecektir. Anahtar Kelimeler: Tür değiştirme, Sermaye Şirketi, Şahıs İşletmesi JEL Sınıflandırma Kodları: G34, H20, K34

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Yeşim ÇAM* * YÖK 100/2000 Doktora Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Tür değiştirme, şirketlerin hukuki ve ekonomik devamlılığını sürdürerek farklı bir ticaret şirketi haline gelmesi olarak ifade edilmektedir. Şirketler çeşitli ekonomik nedenlerle faaliyetlerini genişletmek, sorumluluk alanlarını sınırlandırmak veya faaliyetlerini sonlandırmak için tür değiştirme yapmaktadır. Faaliyetlerine son vermek isteyen sermaye şirketleri normalde tasfiye sürecine girerek mükellefiyetlerini kapatmaktadır. Ancak tasfiye süreci uzun ve maliyetli olduğundan söz konuşu şirketler, şahıs işletmesine dönüşerek tasfiyeye girmeden faaliyetlerini sonlandırmayı tercih etmektedir. Tür değiştirme hükümleri Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenerek devir hükmünde sayılacağı belirtilmektedir. Ancak Kurumlar Vergisi Kanunu sermaye şirketlerinden şahıs işletmesine dönüşümü devir olarak kabul etmemesinden kaynaklı problemler yaşanmaktadır. Devir işlemlerinde kanunda gerekli şartların taşınması halinde devir tarihine kadar elde edilen kazançlar vergilendirilirken birleşmeden doğan karlar vergilendirilmemektedir. Dolayısıyla sermaye şirketlerinden şahıs işletmesine dönüşüm işlemleri vergilendirmeye tabi olacaktır. Bu kapsamda konuyla ilgili düzenlemelere ayrıntılı bir şekilde yer verilmesi ve Türk Ticaret Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun uyumlaştırılmasıyla yaşanan belirsizlikler giderilecektir. Anahtar Kelimeler: Tür değiştirme, Sermaye Şirketi, Şahıs İşletmesi JEL Sınıflandırma Kodları: G34, H20, K34

  • Hiç yorum bulunmuyor..