Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesinde, altyapı, eğitim ve sağlık alanındaki kamusal mal ve hizmetlerin sağlanması ve gelir dağılımında adaletin gerçekleştirilmesi önem taşımaktadır. Söz konusu amaçlara ulaşılması için gelişmekte olan ülkelerde vergi gelirlerinin arttırılması gerekmektedir. Literatürde pek çok çalışmada, vergi gelirine etki eden faktörler araştırılmış, literatürdeki son dönem çalışmalarda, “kolay vergilendirilebilir (arz yönlü) faktörlerin” yanı sıra kurumsal kalitenin de vergi gelirleri üzerinde etkili olduğu belirtilmiştir. Bu çerçevede, çalışmada, gelişmekte olan ülkelerde kurumsal kalitenin vergi gelirleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla, 25 gelişmekte olan ülkenin 2008-2018 yılları arasındaki verileri kullanılarak dinamik panel veri analizi yapılmışekotır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre yolsuzluğun kontrolünün, hukukun üstünlüğünün sağlanmasının, hükümetin etkinliğinin, düzenleyici sistemin kalitesinin, demokrasi ve hesap verilebilirlik düzeyinin artmasının vergi gelirlerini pozitif yönde etkilediği görülmektedir. Buna göre, kurumsal kalite arttıkça vergi gelirleri artmaktadır. Anahtar Kelimeler: Kurumsal Kalite, Vergi Gelirleri, Dinamik Panel Veri Analizi JEL Sınıflandırma Kodları: H20, C33, B15

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

İrem ÇETİN *Dr. Öğr. Üyesi, Hacettepe Üniversitesi, İ.İ.B.F., Maliye Bölümü Öğretim Üyesi

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesinde, altyapı, eğitim ve sağlık alanındaki kamusal mal ve hizmetlerin sağlanması ve gelir dağılımında adaletin gerçekleştirilmesi önem taşımaktadır. Söz konusu amaçlara ulaşılması için gelişmekte olan ülkelerde vergi gelirlerinin arttırılması gerekmektedir. Literatürde pek çok çalışmada, vergi gelirine etki eden faktörler araştırılmış, literatürdeki son dönem çalışmalarda, “kolay vergilendirilebilir (arz yönlü) faktörlerin” yanı sıra kurumsal kalitenin de vergi gelirleri üzerinde etkili olduğu belirtilmiştir. Bu çerçevede, çalışmada, gelişmekte olan ülkelerde kurumsal kalitenin vergi gelirleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla, 25 gelişmekte olan ülkenin 2008-2018 yılları arasındaki verileri kullanılarak dinamik panel veri analizi yapılmışekotır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre yolsuzluğun kontrolünün, hukukun üstünlüğünün sağlanmasının, hükümetin etkinliğinin, düzenleyici sistemin kalitesinin, demokrasi ve hesap verilebilirlik düzeyinin artmasının vergi gelirlerini pozitif yönde etkilediği görülmektedir. Buna göre, kurumsal kalite arttıkça vergi gelirleri artmaktadır. Anahtar Kelimeler: Kurumsal Kalite, Vergi Gelirleri, Dinamik Panel Veri Analizi JEL Sınıflandırma Kodları: H20, C33, B15

  • Hiç yorum bulunmuyor..