Günümüzde Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik koşullar dikkate alındığında yüksek enflasyonlu bir ekonomiden bahsetmek mümkündür. Enflasyonun raporlayan işletmelerin finansal tabloları üzerindeki bozucu etkisi bilinmektedir. Enflasyonun finansal tablolar üzerindeki bu bozucu etkisini ortadan kaldırmak amacıyla 2023 hesap dönemi sonu ve izleyen hesap dönemlerine ilişkin olarak finansal tabloların düzeltilmesi amacıyla enflasyon muhasebesi uygulanacaktır. Bu kapsamda yıllara sâri inşaat taahhüt işi yapan işletmelerin TFRS 15 ve TMS 29 standartları kapsamında KGK tarafından yayımlanan taslak hesap planı esas alınarak hasılat ve enflasyon muhasebesi uygulamaları alanında örnek uygulama ile değerlendirmelerde bulunulmuştur. Çalışma neticesinde taslak hesap planında yer alan hesapların TFRS 15 ve TMS 29 standartlarına uygun olarak tasarlandığı görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Enflasyon Muhasebesi, Yıllara Sâri İnşaat İşleri, Hasılatın Muhasebeleştirilmesi, TFRS 15, TMS 29. JEL Sınıflandırma Kodları: M41, M48, M49.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.