Küresel bir sağlık sorunu olan COVID-19 pandemisinin ekonomik ve sosyal etkilerinin telafisi için ulusal ve uluslararası arenada mücadele edilmektedir. Yapılan çalışma, pandeminin ekonomik ve sosyal etkilerinin analiz edilerek, pandemi ile mücadelenin sürdürülebilir olması için alınması gereken mali güvenlik tedbirlerini ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu kapsamda çalışmanın temel bulguları şunlardır: Alınan mali güvenlik önlemlerinin içeriği, ülkelerin gelişmişlik seviyesine göre değişiklik göstermektedir. Uluslararası arenada COVID-19 pandemisine karşı en fazla başvurulan vergi önlemleri, vergi ödemelerinin ertelenmesi, vergilerde yapılan oransal indirimler ile muafiyet ve istisna uygulamaları olmuştur. COVID-19 ile mücadelede gelişmişlik düzeyi ve mali kaynak seviyesi düşük ülkelerdeki ekonomik dengesiz liklerin giderilmesinde uluslararası işbirliğine gidilmesi önem taşımaktadır. Devletlerin pandemi dönemi ve sonrasında ekonomik ve toplumsal krizlerin önüne geçmek amacıyla ekonomik destek paketleri ile acil kararlar alarak ekonomiye müdahale etmelerinin önem arz ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: COVID-19, Mali Güvenlik, Ekonomik Destek ve Teşvikler JEL Sınıflandırma Kodları: I18, H12, H20, H51

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Ali YURDAKUL* * Dr. Öğretim Üyesi, Polis Akademisi Başkanlığı

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Küresel bir sağlık sorunu olan COVID-19 pandemisinin ekonomik ve sosyal etkilerinin telafisi için ulusal ve uluslararası arenada mücadele edilmektedir. Yapılan çalışma, pandeminin ekonomik ve sosyal etkilerinin analiz edilerek, pandemi ile mücadelenin sürdürülebilir olması için alınması gereken mali güvenlik tedbirlerini ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu kapsamda çalışmanın temel bulguları şunlardır: Alınan mali güvenlik önlemlerinin içeriği, ülkelerin gelişmişlik seviyesine göre değişiklik göstermektedir. Uluslararası arenada COVID-19 pandemisine karşı en fazla başvurulan vergi önlemleri, vergi ödemelerinin ertelenmesi, vergilerde yapılan oransal indirimler ile muafiyet ve istisna uygulamaları olmuştur. COVID-19 ile mücadelede gelişmişlik düzeyi ve mali kaynak seviyesi düşük ülkelerdeki ekonomik dengesiz liklerin giderilmesinde uluslararası işbirliğine gidilmesi önem taşımaktadır. Devletlerin pandemi dönemi ve sonrasında ekonomik ve toplumsal krizlerin önüne geçmek amacıyla ekonomik destek paketleri ile acil kararlar alarak ekonomiye müdahale etmelerinin önem arz ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: COVID-19, Mali Güvenlik, Ekonomik Destek ve Teşvikler JEL Sınıflandırma Kodları: I18, H12, H20, H51

  • Hiç yorum bulunmuyor..