Küreselleşmeyle birlikte yaşanan krizler, finansal bilgi kullanıcılarının daha şeffaf nitelikteki finansal tablolara duydukları gereksinimi artırmıştır. Nitekim olumlu/olumsuz içerikteki görüşlerinin yer aldığı denetim raporları, zamanla bilgi kullanıcılarının karar alma aksiyonlarında yetersiz kalmıştır. Söz konusu yetersizliğe Dünyada, “Uluslararası Denetim ve Güvence Kurulu (IAASB)” “ISA - 701 Kilit Denetim Konularının Denetçi Raporunda Bildirilmesi” ile karşılık verilirken, ülkemizde ise Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu(KGK), şeffaflığının arttırılması ve her şirkete özel kilit denetim konularının belirlenebilmesi amacıyla “BDS 701- Kilit Denetim Konularının(KDK) Denetçi Raporunda Bildirilmesi” standardı ile karşılık verilmeye çalışılmıştır. Borsa İstanbul imalat sektörü altında işlem gören “Ana Metal Sanayi” Grubundaki 19 işletmenin 2018-2019-2020 yıllarına ilişkin bağımsız denetim raporlarında yer alan KDK’lar üzerinden etkinliği değerlendirilmeye çalışılan çalışmamızda, bağımsız denetim raporlarında “Hasılat” konusunun sektöre yönelik ana kilit denetim konusu olarak karşımıza çıktığı tespiti yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Bağımsız Denetim, Bağımsız Denetim Standardı, Kilit Denetim Konuları JEL Sınıflandırma Kodları: M40, M42.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Sönmez BEKCİ* * Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Küreselleşmeyle birlikte yaşanan krizler, finansal bilgi kullanıcılarının daha şeffaf nitelikteki finansal tablolara duydukları gereksinimi artırmıştır. Nitekim olumlu/olumsuz içerikteki görüşlerinin yer aldığı denetim raporları, zamanla bilgi kullanıcılarının karar alma aksiyonlarında yetersiz kalmıştır. Söz konusu yetersizliğe Dünyada, “Uluslararası Denetim ve Güvence Kurulu (IAASB)” “ISA - 701 Kilit Denetim Konularının Denetçi Raporunda Bildirilmesi” ile karşılık verilirken, ülkemizde ise Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu(KGK), şeffaflığının arttırılması ve her şirkete özel kilit denetim konularının belirlenebilmesi amacıyla “BDS 701- Kilit Denetim Konularının(KDK) Denetçi Raporunda Bildirilmesi” standardı ile karşılık verilmeye çalışılmıştır. Borsa İstanbul imalat sektörü altında işlem gören “Ana Metal Sanayi” Grubundaki 19 işletmenin 2018-2019-2020 yıllarına ilişkin bağımsız denetim raporlarında yer alan KDK’lar üzerinden etkinliği değerlendirilmeye çalışılan çalışmamızda, bağımsız denetim raporlarında “Hasılat” konusunun sektöre yönelik ana kilit denetim konusu olarak karşımıza çıktığı tespiti yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Bağımsız Denetim, Bağımsız Denetim Standardı, Kilit Denetim Konuları JEL Sınıflandırma Kodları: M40, M42.

  • Hiç yorum bulunmuyor..