Değerli konut vergisi, Emlak Vergisi Kanunu’na 7194 sayılı Kanun hükümlerince eklenerek Türk vergi sistemine dahil olmuştur. 7221 sayılı Kanunla nihai şeklini alan vergi, belli nitelikleri haiz mesken nitelikli konutları konu edinmektedir. Söz konusu özellikler arasında yer alan ve bir bakıma vergiye de adını veren bina vergi değeri eşiği dikkat çekmektedir. 7194 sayılı Kanunun gerekçesinde, vergi değerinin mali güç ilkesinin esas alınarak tespit edildiği ifade edilse de bahse konu değerin aynı zamanda verginin matrahını teşkil ediyor olmasının orantılılık unsuru bağlamında ölçülülük ilkesiyle bağdaşmadığına kanaat getirilmektedir. 7221 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler sözü edilen aykırılığı bertaraf etmiş olsa da ölçülülük ilkesine tezat teşkil edecek başkaca durumları beraberinde getirdiği düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Ölçülülük, Orantılılık, Elverişlilik, Gereklilik, Değerli Konut Vergisi. JEL Sınıflandırma Kodları: H2, K10, K33, K34, K38

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Onur UÇAR* * Dr. Öğr. Üyesi, Osmaniye Korkut Ata Üni., İİBF

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Değerli konut vergisi, Emlak Vergisi Kanunu’na 7194 sayılı Kanun hükümlerince eklenerek Türk vergi sistemine dahil olmuştur. 7221 sayılı Kanunla nihai şeklini alan vergi, belli nitelikleri haiz mesken nitelikli konutları konu edinmektedir. Söz konusu özellikler arasında yer alan ve bir bakıma vergiye de adını veren bina vergi değeri eşiği dikkat çekmektedir. 7194 sayılı Kanunun gerekçesinde, vergi değerinin mali güç ilkesinin esas alınarak tespit edildiği ifade edilse de bahse konu değerin aynı zamanda verginin matrahını teşkil ediyor olmasının orantılılık unsuru bağlamında ölçülülük ilkesiyle bağdaşmadığına kanaat getirilmektedir. 7221 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler sözü edilen aykırılığı bertaraf etmiş olsa da ölçülülük ilkesine tezat teşkil edecek başkaca durumları beraberinde getirdiği düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Ölçülülük, Orantılılık, Elverişlilik, Gereklilik, Değerli Konut Vergisi. JEL Sınıflandırma Kodları: H2, K10, K33, K34, K38

  • Hiç yorum bulunmuyor..