Dijital çağda bilgi ve iletişimde teknolojik gelişmenin hızlı artışı ve Metaverse’ün ortaya çıkışıyla sanal ortamlar, dijital varlıklar, dijital ikizler, Metaverse ticaret, siber güvenlik gibi gelişmeler muhasebe alanıyla etkileşim halindedir. Dijital dönüşüm, tüm sektörleri etkilemekle birlikte finans, denetim ve muhasebe gibi alanları da farklı şekilde etkilemektedir. Bu nedenle muhasebe uygulamalarının dijitalleşmesi, son yılların en önemli paradigma değişimlerinden birini temsil etmektedir. Özellikle yönetim muhasebesinin bu dönüşüme nasıl tepki verdiği önemli bir araştırma konusunu teşkil etmektedir. Çünkü dijitalleşme, yönetim muhasebesinin alanını değiştirme potansiyeline sahiptir. Araştırmada, en tanınmış teknoloji olan sanal gerçeklik teknolojisi Metaverse ve dijitalleşme perspektifinden yönetim muhasebesinin dönüşümü ve bu dönüşümün beraberinde getireceği sorunların aydınlatılması ve ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Yıllık milyarlarca dolar sermaye fonuna ulaşan sanal gerçeklik teknolojisi Metaverse, firmalarının varlığı ve muhasebe ölçümleri gerektiren yeni dijital varlıkların oluşumu, yönetim muhasebesi uygulamalarının dijitalleşmesine katkı sağlayacağı açıktır. Metaverse dünyası muhasebeye yenilikçi iş modelleri aracılığıyla değer yaratacak ve yeni olanaklar sunacaktır. Anahtar Kelimeler: Yönetim Muhasebesi, Dijital Dönüşüm, Metaverse. JEL Sınıflandırma Kodları: M15, M40, M41.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.