Vergi performans göstergesi niteliğindeki vergi tahsilat oranları mikro ve makro nitelikli faktörlerden etkilenmektedir. Bu faktörler kapsamında yer alan yatırım teşvik sistemi kapsamında uygulanan vergisel teşvikler, kamu mali yönetimi açısından maliyet unsuru oluşturan vergi harcaması niteliğine sahiptir. Yatırım teşvik sistemi kapsamında sağlanan teşviklerin vergi tahsilat oranları üzerindeki etkisi ise, tahakkuk edecek vergi miktarındaki değişimler aracılığıyla gerçekleşmektedir. Bu ilişkinin içeriği ise farklı iktisadi yaklaşımlar kapsamında farklı kurgulanmaktadır. Bu çalışma kapsamında birbiri ile çelişen bir bağlama sahip olan arz yönlü iktisadi yaklaşım ile talep yönlü iktisadi yaklaşım, vergi tahakkuk miktarı vergi tahsilat oranı ve yatırım teşvik sistemi kapsamında yapılan yatırım düzeyi arasındaki ilişki bağlamında incelenmekte dir. Bununla birlikte söz konusu ilişki, mekânsal farklılık temelli politika ve uygulamaların öneminin de vurgulanabilmesi amacıyla iller itibariyle ele alınmaktadır. Bu doğrultuda Türkiye’de 2007- 2017 dönemi için 81 il bazında kümeleme analizi kullanılarak bir sınıflandırma yapılmaktadır. Yapılan sınıflandırma sonucunda ilgili değişkenler arasındaki ilişkinin illerin esas olarak sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi bağlamında farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmaktadır. Anahtar Kelimeler: Vergi Tahsilat Oranı, Vergi Harcaması, Yatırım Teşvik Sistemi, Kümeleme Analizi JEL Sınıflandırma Kodları: H20, H71, H25, C38

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Esra DOĞAN* * Arş. Gör. Dr., Eskişehir Osmangazi Üni.

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Vergi performans göstergesi niteliğindeki vergi tahsilat oranları mikro ve makro nitelikli faktörlerden etkilenmektedir. Bu faktörler kapsamında yer alan yatırım teşvik sistemi kapsamında uygulanan vergisel teşvikler, kamu mali yönetimi açısından maliyet unsuru oluşturan vergi harcaması niteliğine sahiptir. Yatırım teşvik sistemi kapsamında sağlanan teşviklerin vergi tahsilat oranları üzerindeki etkisi ise, tahakkuk edecek vergi miktarındaki değişimler aracılığıyla gerçekleşmektedir. Bu ilişkinin içeriği ise farklı iktisadi yaklaşımlar kapsamında farklı kurgulanmaktadır. Bu çalışma kapsamında birbiri ile çelişen bir bağlama sahip olan arz yönlü iktisadi yaklaşım ile talep yönlü iktisadi yaklaşım, vergi tahakkuk miktarı vergi tahsilat oranı ve yatırım teşvik sistemi kapsamında yapılan yatırım düzeyi arasındaki ilişki bağlamında incelenmekte dir. Bununla birlikte söz konusu ilişki, mekânsal farklılık temelli politika ve uygulamaların öneminin de vurgulanabilmesi amacıyla iller itibariyle ele alınmaktadır. Bu doğrultuda Türkiye’de 2007- 2017 dönemi için 81 il bazında kümeleme analizi kullanılarak bir sınıflandırma yapılmaktadır. Yapılan sınıflandırma sonucunda ilgili değişkenler arasındaki ilişkinin illerin esas olarak sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi bağlamında farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmaktadır. Anahtar Kelimeler: Vergi Tahsilat Oranı, Vergi Harcaması, Yatırım Teşvik Sistemi, Kümeleme Analizi JEL Sınıflandırma Kodları: H20, H71, H25, C38

  • Hiç yorum bulunmuyor..