Son yıllarda obezite oranlarındaki önemli artış hükümetlerin obeziteyle mücadeleye yönelik kamu politikaları oluşturmalarını gerekli kılmıştır. Hükümetlerin obeziteyle mücadeleye yönelik aldığı mali önlemlerden önemli bir tanesi de obezite vergileridir. Obeziteyi önleme politikaları kapsamında şekerli içecekler üzerinden alınan vergiler önemli bir politika aracı olarak görülmektedir. Günümüzde şekerli içeceklerin vergilendirilmesi dünya genelinde yüz küsur ülke tarafından uygulanmakta olup, şekerli içecek vergilerinin uygulandığı bu ülkeler dünya nüfusunun yüzde ellisinden fazlasını içinde barındırmaktadır. Obeziteyle mücadele sürecinde kamu politikalarında bütüncül bir yaklaşım gözetilerek, bir yandan aşırı ve yanlış beslenmenin önüne geçmek için şekerli içecekler vergilendirirken, diğer yandan tamamlayıcı politikaların uygulanması önemlidir. Bu süreçte mali önemler kapsamında şekerli içecekler vergilendirilirken sağlıklı gıdaların sübvanse edildiği, sağlıklı beslenme ve önemine yönelik bilgilendirici ve eğitici politikaların yer aldığı, fiziksel aktivitelerin arttırılmasına yönelik programların uygulandığı ve gıdalarla ilgili bir takım düzenleyici politikaları içeren geniş bir politika paketinin tercih edilmesi hükümetlerin obeziteyle mücadele sürecinde daha başarılı olmasını sağlayabilir. Anahtar Kelimeler: Obezite, Obezite Vergileri, Şekerli İçecek Vergileri. JEL Sınıflandırma Kodları: H21, H51, E62.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.