Amerikalı siyasetçi ve diplomat Benjamin FRANKLİN’in en ünlü aforizmalarından biri; ölüm ve vergiler dışında bu dünyada hiçbir şeyin kesin olmadığıdır. Vergi kesindir ve verginin sosyolojik- psikolojik boyutları göz ardı edilmemelidir. Modern mali yapıda vergilerin toplumsal bir huzursuzluk kaynağına dönüşmesini önlemek, sürdürülebilir sağlıklı bir vergi sistematiği oluşturabilmek için vergileme ile ilgili konuların salt geleneksel ekonomik analizler ile izahı ve “Vergi verilmez, alınır.” şeklindeki rijit mali mantalitenin yerine vergilemenin ve bu sürecin insan tutum ve davranışları üzerindeki etkilerinin ne olduğu, mali psikoloji, mali sosyoloji, vergi etiği, vergi ahlakı gibi konuların üzerinde durulmalıdır. Bu çalışmanın odak noktasını, Davranışsal Kamu Maliyesi içinde dar bir mana tazammun eden mükelleflerin içsel motivasyonuna tesir eden vergi etiği algılamalarında psikolojik ve bilişsel süreçleri etkileyen unsurların neler olduğu konuları oluşturmaktadır. Anahtar Kelimeler: Vergi, Etik, İçsel Motivasyon. JEL Sınıflandırma Kodları: H0, H2, Z0, Z13

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Yaprak BACANLI* * Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Amerikalı siyasetçi ve diplomat Benjamin FRANKLİN’in en ünlü aforizmalarından biri; ölüm ve vergiler dışında bu dünyada hiçbir şeyin kesin olmadığıdır. Vergi kesindir ve verginin sosyolojik- psikolojik boyutları göz ardı edilmemelidir. Modern mali yapıda vergilerin toplumsal bir huzursuzluk kaynağına dönüşmesini önlemek, sürdürülebilir sağlıklı bir vergi sistematiği oluşturabilmek için vergileme ile ilgili konuların salt geleneksel ekonomik analizler ile izahı ve “Vergi verilmez, alınır.” şeklindeki rijit mali mantalitenin yerine vergilemenin ve bu sürecin insan tutum ve davranışları üzerindeki etkilerinin ne olduğu, mali psikoloji, mali sosyoloji, vergi etiği, vergi ahlakı gibi konuların üzerinde durulmalıdır. Bu çalışmanın odak noktasını, Davranışsal Kamu Maliyesi içinde dar bir mana tazammun eden mükelleflerin içsel motivasyonuna tesir eden vergi etiği algılamalarında psikolojik ve bilişsel süreçleri etkileyen unsurların neler olduğu konuları oluşturmaktadır. Anahtar Kelimeler: Vergi, Etik, İçsel Motivasyon. JEL Sınıflandırma Kodları: H0, H2, Z0, Z13

  • Hiç yorum bulunmuyor..