Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 1972-2020 döneminde vergi gelirleri ve kamu harcamaları ilişkisini dört temel hipotez (vergi-harcama, harcama-vergi, mali uyum ve kurumsal farklılık hipotezi) özelinde analiz etmektir. Araştırmanın uzun dönem ARDL eşbütünleşme testi sonuçları ve kısa dönem hata düzeltme modeli sonuçları Türkiye’de 1972-2020 döneminde vergi gelirleri ve kamu harcamaları arasında pozitif yönlü bir ilişkinin varlığını göstermektedir. ARDL analizi sonuçları Türkiye’de kısa dönem ve uzun dönemde kamu harcamalarının vergi gelirleri üzerinde pozitif yönde bir etkiye sahip olduğu sonucunu ortaya çıkarmıştır. Ayrıca, Hacker ve Hatemi-J Bootstrap Nedensellik Testi (2006) sonuçlarında kamu harcamalarından vergi gelirlerine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisinin varlığı tespit edilmiştir. Hatemi-J (2012) Asimetrik Nedensellik Testi sonuçları ise kamu harcamalarındaki pozitif ve negatif şoklar ile vergi gelirlerindeki pozitif ve negatif şoklar arasında nedensellik ilişkisi olduğunu göstermiştir. Araştırmanın uzun dönem ARDL eşbütünleşme analizi ve kısa dönem hata düzeltme modeli sonuçları nedensellik analizi sonuçlarını destekler niteliktedir. Araştırmanın ampirik bulguları vergi gelirleri ve kamu harcamaları arasındaki ilişkiyi açıklayan “Harcama-vergi” hipotezi ile uyumludur. Anahtar Kelimeler: Kamu Harcamaları, Vergi Gelirleri, ARDL Analizi, Nedensellik Testi JEL Sınıflandırma Kodları: H20, E62, C20

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Fazlı YILDIZ* - Yücel DEMİRKILIÇ** * Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi- **Arş. Gör., Kırklareli Üniversitesi

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 1972-2020 döneminde vergi gelirleri ve kamu harcamaları ilişkisini dört temel hipotez (vergi-harcama, harcama-vergi, mali uyum ve kurumsal farklılık hipotezi) özelinde analiz etmektir. Araştırmanın uzun dönem ARDL eşbütünleşme testi sonuçları ve kısa dönem hata düzeltme modeli sonuçları Türkiye’de 1972-2020 döneminde vergi gelirleri ve kamu harcamaları arasında pozitif yönlü bir ilişkinin varlığını göstermektedir. ARDL analizi sonuçları Türkiye’de kısa dönem ve uzun dönemde kamu harcamalarının vergi gelirleri üzerinde pozitif yönde bir etkiye sahip olduğu sonucunu ortaya çıkarmıştır. Ayrıca, Hacker ve Hatemi-J Bootstrap Nedensellik Testi (2006) sonuçlarında kamu harcamalarından vergi gelirlerine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisinin varlığı tespit edilmiştir. Hatemi-J (2012) Asimetrik Nedensellik Testi sonuçları ise kamu harcamalarındaki pozitif ve negatif şoklar ile vergi gelirlerindeki pozitif ve negatif şoklar arasında nedensellik ilişkisi olduğunu göstermiştir. Araştırmanın uzun dönem ARDL eşbütünleşme analizi ve kısa dönem hata düzeltme modeli sonuçları nedensellik analizi sonuçlarını destekler niteliktedir. Araştırmanın ampirik bulguları vergi gelirleri ve kamu harcamaları arasındaki ilişkiyi açıklayan “Harcama-vergi” hipotezi ile uyumludur. Anahtar Kelimeler: Kamu Harcamaları, Vergi Gelirleri, ARDL Analizi, Nedensellik Testi JEL Sınıflandırma Kodları: H20, E62, C20

  • Hiç yorum bulunmuyor..