Harcama vergilerinin içinde ülkemizde tabanı en geniş olan vergi, Katma Değer Vergisidir (KDV). Söz konusu vergi, Dünya’da ABD’nin de dâhil olduğu çok az ülkede uygulanmadığı halde diğer bütün ülkeler tarafından uygulanmaktadır. Söz konusu vergi, verginin fiskal ve mali amaçlarına en etkin cevap vermesi bakımından üzerinde en çok durulan harcama vergilerinin başında gelmektedir. KDV’nin Türkiye ile AB ve OECD ülke uygulamalarında oran yapısı bakımından bazı benzerlikler söz konusu olmakla birlikte tam anlamıyla bir uyumun günümüz itibariyle sağlanamadığı söylenebilir. Bu çalışmada, ülkemizde uygulanmakta olan KDV oran yapısı ile seçilmiş AB ve OECD ülkelerinde uygulanan oran yapılarının kıyaslanarak farklarının ortaya konulması amaçlanmıştır. KDV’den beklenen amaçlara ulaşma bakımından uygulama sonuçları Türkiye verileri ele alınarak ortaya konulmaya çalışılmış olup, ayrıca ülkemizde uygulanan KDV oran yapısıyla ilgili olarak bilimsel düşünce, rapor, yayın ve istatistikler ışığında önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Vergi, Katma Değer Vergisi, Vergi Oranı JEL Sınıflandırma Kodları: H2, H29

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Güray AKBAL* * Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dr. Öğrencisi

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Harcama vergilerinin içinde ülkemizde tabanı en geniş olan vergi, Katma Değer Vergisidir (KDV). Söz konusu vergi, Dünya’da ABD’nin de dâhil olduğu çok az ülkede uygulanmadığı halde diğer bütün ülkeler tarafından uygulanmaktadır. Söz konusu vergi, verginin fiskal ve mali amaçlarına en etkin cevap vermesi bakımından üzerinde en çok durulan harcama vergilerinin başında gelmektedir. KDV’nin Türkiye ile AB ve OECD ülke uygulamalarında oran yapısı bakımından bazı benzerlikler söz konusu olmakla birlikte tam anlamıyla bir uyumun günümüz itibariyle sağlanamadığı söylenebilir. Bu çalışmada, ülkemizde uygulanmakta olan KDV oran yapısı ile seçilmiş AB ve OECD ülkelerinde uygulanan oran yapılarının kıyaslanarak farklarının ortaya konulması amaçlanmıştır. KDV’den beklenen amaçlara ulaşma bakımından uygulama sonuçları Türkiye verileri ele alınarak ortaya konulmaya çalışılmış olup, ayrıca ülkemizde uygulanan KDV oran yapısıyla ilgili olarak bilimsel düşünce, rapor, yayın ve istatistikler ışığında önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Vergi, Katma Değer Vergisi, Vergi Oranı JEL Sınıflandırma Kodları: H2, H29

  • Son yıllarda kamu harcamalarının artmasıyla birlikte vergiye atfedilen önem bir kez daha ön plana çıkmıştır. Bu doğrultuda günümüzde vergi mevzuatlarının vergisel kayıp ve kaçağı minimize edecek şekilde hazırlanması yoluna gidilmiştir. Vergi mevzuatlarının vergisel kayıp ve kaçağının azaltılması noktasında üzerinde ciddi bir şekilde durdukları konuların başında ise transfer fiyatlandırması gelmektedir. Transfer fiyatlandırması, OECD ve AB ülkelerinde üzerinde önemle durulan vergisel konuların başında gelmektedir. OECD tarafından bu konuda pek çok model ve rehber yayımlanmıştır. Türkiye’de, OECD ve AB ile birlikte mevzuatına transfer fiyatlandırmasını dahil ederek vergisel kayıpları azaltmaya çalışmaktadır. Türkiye’de uygulanan transfer fiyatlandırması sistemiyle, OECD ve AB üyelerinde uygulanansistem arasında benzerlik ve farklılıklar olmakla birlikte bu noktada vergi kayıp ve kaçağına müsaade edilememesi ortak yaklaşımdır. Transfer fiyatlandırması mevzuatının içerik ve uygulamasına ilişkin yaklaşımların seçilmiş OECD ve AB üye ülkeleri ile Türkiye arasındaki farklarına odaklanan bu çalışmada farklılık ve benzerliklerden yola çıkarak vergisel kayıp ve kaçakla mücadelede en etkin mevzuatın ipuçları aranmaktadır. Anahtar Kelimeler: Vergi, Transfer Fiyatlandırması, Emsallere Uygunluk. JEL Sınıflandırma Kodları: H2, H29.

  • Hiç yorum bulunmuyor..