Beyaz yakalı suçlar, faillerin mesleki becerileri ve fırsatlarını kullanarak bireysel ya da organize bir suç davranışıdır.1 Literatürde mesleki hile olarak da adlandırılan bu suç eylemi bankamatik cihazının işlevi ile benzerlik göstermektedir. Her ikisi de para çekmek için tasarlanmıştır. ATM’ler kullanıcıların bankalardan para çekmesini sağlar, mesleki hilelerin temel amacı da kuruluştan fon/ varlık çekilmesi şeklinde açıklanabilir. Fon/varlık çekilmesi zimmete geçirme, varlıkların kötüye kullanımı, rüşvet, çıkar çatışması, yolsuzluk gibi farklı alt boyutlarda gerçekleşerek kamu ya da özel tüm kuruluşlara ciddi zararlar vermektedir.2 Korkulu rüya haline gelen dolandırıcılık faaliyetleri işletmelerin dolandırıcılık davranışlarına zamanında müdahale etme ve hile tespiti konusundaAnuzman kişilere başvurma ihtiyacını artırmaktadır. Ayrıca hile denetimi sürecinde veya herhangi bir hile şüphesinin ortaya çıktığı durumda yapılması gereken soruşturmaya nasıl yaklaşılacağı, soruşturmanın nasıl yapılacağı, hangi yöntemlerin izleneceği, hangi araştırma tekniklerinin kullanılacağı vb. konular da net değildir. Çalışmada hile teorisi kapsamında örnek vaka üzerinden etkin bir hile soruşturmasının tasarlanması ve sonuçlandırılması amaçlanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Beyaz Yakalı Suçlar, Hile Teorisi, Hile Denetimi, Hile Soruşturması. JEL Sınıflandırma Kodları: M40, M41, M42.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Murat ERDOĞAN* * Dr. Öğr. Üyesi, Akdeniz Üniversitesi, İİBF

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Beyaz yakalı suçlar, faillerin mesleki becerileri ve fırsatlarını kullanarak bireysel ya da organize bir suç davranışıdır.1 Literatürde mesleki hile olarak da adlandırılan bu suç eylemi bankamatik cihazının işlevi ile benzerlik göstermektedir. Her ikisi de para çekmek için tasarlanmıştır. ATM’ler kullanıcıların bankalardan para çekmesini sağlar, mesleki hilelerin temel amacı da kuruluştan fon/ varlık çekilmesi şeklinde açıklanabilir. Fon/varlık çekilmesi zimmete geçirme, varlıkların kötüye kullanımı, rüşvet, çıkar çatışması, yolsuzluk gibi farklı alt boyutlarda gerçekleşerek kamu ya da özel tüm kuruluşlara ciddi zararlar vermektedir.2 Korkulu rüya haline gelen dolandırıcılık faaliyetleri işletmelerin dolandırıcılık davranışlarına zamanında müdahale etme ve hile tespiti konusundaAnuzman kişilere başvurma ihtiyacını artırmaktadır. Ayrıca hile denetimi sürecinde veya herhangi bir hile şüphesinin ortaya çıktığı durumda yapılması gereken soruşturmaya nasıl yaklaşılacağı, soruşturmanın nasıl yapılacağı, hangi yöntemlerin izleneceği, hangi araştırma tekniklerinin kullanılacağı vb. konular da net değildir. Çalışmada hile teorisi kapsamında örnek vaka üzerinden etkin bir hile soruşturmasının tasarlanması ve sonuçlandırılması amaçlanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Beyaz Yakalı Suçlar, Hile Teorisi, Hile Denetimi, Hile Soruşturması. JEL Sınıflandırma Kodları: M40, M41, M42.

  • Hiç yorum bulunmuyor..