Mali disiplin; siyasal iktidarların ve politika yapıcıların politika üretmede, kamusal mal ve hizmet sunumunda kullanmış oldukları mali araçları planlı ve programlı bir şekilde verimli ve etkin kullanmasıdır. Mali kural ise makroekonomik göstergeler bağlamında maliye politikası araçları üzerine getirilen kısıtlamadır. Mali kurallar mali disiplini sağlamak için uygulamaya konulan önemli yasal düzenlemelerdir. Günümüzde 80’den fazla ülke mali disiplini sağlamak için mali kurallar uygulamaktadır. Türkiye’de mali disiplini sağlayacak mali kurallar mevcut değildir fakat mali kural benzeri yasal düzenlemeler mevcuttur. Bu çalışma, Türkiye’de 2000 yılından günümüze kadar mali alanda siyasal iktidarların ve politika yapıcıların mali disiplin çıpasına uygun hareket edip etmediğini analiz etmeyi amaçlamaktadır.Çalışmanın sonunda, 2000 yılından günümüze siyasal iktidarların ve politika yapıcıların Türkiye için yeni bir uygulama olan mali disiplin çıpasına uygun hareket ettiği görülmüştür. Fakat hem ulusal hem de uluslararası alanda ortaya çıkan ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmelerden dolayı siyasal iktidarların ve politika yapıcıların 2000- 2020 yılları arasında mali disiplin çıpasından bazı dönemlerde kısmen taviz verdiği görülmüştür.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Muhammed Emin BARUT* - Tuba ÖKTEN** * YÖK 100/2000 Doktora Bursiyeri, Harran Üni. - ** Yüksek Lisans Öğrencisi, Harran Üni.

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Mali disiplin; siyasal iktidarların ve politika yapıcıların politika üretmede, kamusal mal ve hizmet sunumunda kullanmış oldukları mali araçları planlı ve programlı bir şekilde verimli ve etkin kullanmasıdır. Mali kural ise makroekonomik göstergeler bağlamında maliye politikası araçları üzerine getirilen kısıtlamadır. Mali kurallar mali disiplini sağlamak için uygulamaya konulan önemli yasal düzenlemelerdir. Günümüzde 80’den fazla ülke mali disiplini sağlamak için mali kurallar uygulamaktadır. Türkiye’de mali disiplini sağlayacak mali kurallar mevcut değildir fakat mali kural benzeri yasal düzenlemeler mevcuttur. Bu çalışma, Türkiye’de 2000 yılından günümüze kadar mali alanda siyasal iktidarların ve politika yapıcıların mali disiplin çıpasına uygun hareket edip etmediğini analiz etmeyi amaçlamaktadır.Çalışmanın sonunda, 2000 yılından günümüze siyasal iktidarların ve politika yapıcıların Türkiye için yeni bir uygulama olan mali disiplin çıpasına uygun hareket ettiği görülmüştür. Fakat hem ulusal hem de uluslararası alanda ortaya çıkan ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmelerden dolayı siyasal iktidarların ve politika yapıcıların 2000- 2020 yılları arasında mali disiplin çıpasından bazı dönemlerde kısmen taviz verdiği görülmüştür.

  • Hiç yorum bulunmuyor..