Finansal başarısızlık, bir işletmenin finansal yükümlülüklerini yerine getirmede güçlük yaşaması veya bunları tam olarak yerine getirememesi durumunu ifade etmekle birlikte işletmelerin operasyonel ve stratejik açıdan da zayıf olduğunun bir göstergesidir. Bu nedenle işletmeler, zayıflıklarını ve potansiyel sorunlarını önceden tespit etmek ve finansal başarısızlık risklerini belirlemek istemektedirler. Finansal başarısızlık tahmin yöntemlerinin sağladığı erken uyarı, düzeltici önlemlerin alınmasına ve finansal durumun düzeltilmesine olanak tanımaktadır. Bu çalışmanın temel amacı da Borsa İstanbul’da (BİST) faaliyet gösteren imalat işletmelerinin finansal başarısızlık tahmin yöntemleri kullanılarak, finansal başarısızlık durumlarını alt sektörler bazında değerlendirmektir. Çalışmada literatürde en fazla kabul gören Altman Z, Springate ve Fulmer Modelleri ile BİST İmalat sektöründe 2018 – 2022 yılları arasında faaliyet gösteren 183 işletmenin skorları hesaplanarak finansal başarısızlık riskleri sınıflandırılmış ve sonuçlar alt sektörler bazında analiz edilmiştir. Yapılan hesaplamalar sonucunda Springate ve Fulmer Modeli birbirine daha yakın sonuçlar verirken Altman Z skorları daha farklı sonuçlar vermiştir. Altman modeline göre işletmelerin finansal başarısızlık oranları daha yüksektir. Anahtar Kelimeler: Finansal Başarısızlık, Altman Z, Springate, Fulmer, BİST İmalat Sektörü JEL Sınıflandırma Kodları: M40, M41, M49

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.