VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Vergi Müfettişi Yardımcısı

Türe ALTUN

  • İlerleyen zaman ile teknoloji sürekli gelişmektedir. Önceden gelir getirici faaliyetlerin fiziki yapılması zorunlu iken, artık internet sayesinde sanal ortamda hizmetler verilmekte, ülkelerin fiziki sınırlarına bağlı olmayan hizmet sunumları kolaylıkla gerçekleştirilmektedir.

  • Girişimcilerin yatırım yapma kararını, yatırım yapacağı sektörün karlılık oranlarının yanında, ilgili alana yatırım yapması için gerekli olan sermayenin maliyeti de ilgilendirmektedir. Kimi durumlarda yatırım yapılacak olan sektör kârlı olsa bile, gerekli sermayenin temini girişimciler için yüksek maliyetli olmakta, bu durum da girişimcinin yatırım yapmasını engellemektedir. Çalışmamızda ülkemizin Avrupa Birliği ile olan ilişkileri çerçevesinde imzalanan Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA 2) ile, bu yardım aracı sayesinde girişimcilerin faydalanabileceği hibe tutarlar ve bunların vergisel boyutlarına değinilecektir.