VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Vergi Müfettişi

Mehmet CANBAY

  • Ülkemizde sıkça rastlandığı üzere, KDV mükellefleri tarafından hastanelere Merkezi Sterilizasyon Ünitesi hizmeti verilmektedir. Merkezi Sterilizasyon Ünitesi hizmetinin Katma Değer Vergisi karşısındaki durumu hakkında, ne yasal mevzuatta ne de GİB tarafından verilen özelgeler de açıklayıcı bilgiler yer almamaktadır. Açıklayıcı bilgilerin olmaması da verilen her hizmette farklı uygulama oluşmasına yol açmıştır. Çalışmamızda Merkezi Sterilizasyon Ünitesi hizmetinin mahiyeti hakkında açıklayıcı bilgilere, KDV yönünden tevkifat uygulamasına tabi olup olmadığına, uygulamada yapılan yanlışlıklara ve çözüm önerimize yer verilmiştir.