VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Vergi Müfettiş Yardımcısı

Mustafa Baturhan GENÇASLAN

  • Birleşik Krallık Maliye Bakanı (Chancellor ofthe Exchequer) Philip Hammond 2018 SonbaharBütçesinde, Birleşik Krallık hükümeti olarakdijital vergilendirmede küresel bir reformyapılana kadar kurumsal vergi sisteminin farklıiş türleri arasında sürdürülebilir ve adil olmasını sağlamak amacıyla geçici olarak dijital hizmetvergisini yürürlüğe koymayı planladıklarınıaçıklamıştır. Bu nedenle, Birleşik Krallık Gelir veGümrük İdaresi (Her Majesty’s Revenue and Customs-HMRC) 8 Kasım 2018 tarihinde bir konsültasyon/danışma dokümanı yayımlamıştır. İdarebu dokümanda, 01.04.2020’den itibaren Dijital Hizmet Vergisi (Digital Services Tax-DST) adıyla uygulamaya sokmayı planladığı verginin dizaynı konusunda görüş elde etmeyi amaçlamaktadır.Bu dokümanda verginin uygulamasına yönelikolarak temel hususlar belirtilmiş ve 28 adet tartışma sorusu sorulmuştur. Çalışmamızda Birleşik Krallık idaresinin dijital hizmet vergisi kapsamına neyi dahil ettiği ve bu vergiyi nasıl uygulamak istediği açıklanacaktır.