Beyan esasının temelinde mükelleflerin, işlemlerini vergi idaresine belirli dönemlerde kendilerinin bildirmesi ve bu bildirim üzerine tarh, tahakkuk, tebliğ ve tahsil işlemlerinin yapılması bulunmaktadır. Ancak mükellefler, çeşitli sebeplerden dolayı beyannamelerini yanlış veya hatalı olarak verebilmektedirler. Önceki beyanları da içeren yeni bir beyanname ile düzeltilmesi mümkün olan bu beyannameler uygulamada düzeltme beyannamesi olarak ifade edilir. Vergi incelemesine başlanılmasından sonra da verilebilen düzeltme beyannamelerine ilişkin uygulamada çeşitli sebeplerle eksik tarhiyat yapılması, yanlış oranda/tutarda ceza kesilmesi gibi hatalı idari işlemler tesis edildiği görülmektedir. Hatalı tesis edilen idari işlemlerin ise nasıl bir idari işlemle giderileceği hususu yasal mevzuatta açıkça ifade edilmediğinden uygulamada farklı idari işlemlere rastlanmaktadır. Aynı durumdaki mükellefler arasında farklı hukukî sonuçlar meydana gelmesine sebep olan bu durum ortadan kaldırılarak uygulama birliğini sağlayacak bir düzenleme yapılmalıdır. Anahtar Kelimeler: Düzeltme Beyannamesi, Vergi İncelemesi, İncelemeye Başlama. JEL Sınıflandırma Kodları: H20, K34.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Levent ÖZKAYA* *Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Beyan esasının temelinde mükelleflerin, işlemlerini vergi idaresine belirli dönemlerde kendilerinin bildirmesi ve bu bildirim üzerine tarh, tahakkuk, tebliğ ve tahsil işlemlerinin yapılması bulunmaktadır. Ancak mükellefler, çeşitli sebeplerden dolayı beyannamelerini yanlış veya hatalı olarak verebilmektedirler. Önceki beyanları da içeren yeni bir beyanname ile düzeltilmesi mümkün olan bu beyannameler uygulamada düzeltme beyannamesi olarak ifade edilir. Vergi incelemesine başlanılmasından sonra da verilebilen düzeltme beyannamelerine ilişkin uygulamada çeşitli sebeplerle eksik tarhiyat yapılması, yanlış oranda/tutarda ceza kesilmesi gibi hatalı idari işlemler tesis edildiği görülmektedir. Hatalı tesis edilen idari işlemlerin ise nasıl bir idari işlemle giderileceği hususu yasal mevzuatta açıkça ifade edilmediğinden uygulamada farklı idari işlemlere rastlanmaktadır. Aynı durumdaki mükellefler arasında farklı hukukî sonuçlar meydana gelmesine sebep olan bu durum ortadan kaldırılarak uygulama birliğini sağlayacak bir düzenleme yapılmalıdır. Anahtar Kelimeler: Düzeltme Beyannamesi, Vergi İncelemesi, İncelemeye Başlama. JEL Sınıflandırma Kodları: H20, K34.

  • Toplumun temel yapı taşı olan aile; birbirlerine karşı sorumlulukları bulunan bireyler arasında dayanışmayı esas alan ve önemi dolayısıyla devletin düzenleme alanında bulunan bir müessesedir. Dayanışma ve sorumlulukların bir sonucu olarak eşlerin birbirlerine, üstsoyun altsoya, altsoyun üstsoya ve kardeşin kardeşlerine karşı kanunda yazan şartlar çerçevesinde nafaka yükümlülükleri vardır. Alan açısından bir gelir niteliğine sahip olan nafakalardan özellikle günümüzde varlıklı kişilerin ödedikleri, nafakanın amacı ve ruhunu aşan yüksek tutarlı nafakaların herhangi bir vergiye tâbi olmaması vergi adaletsizliği oluşturmaktadır. Bu da vatandaşların vergiye gönüllü uyumunun azalmasına sebep olmaktadır. Bunun önüne geçebilmek amacıyla belli bir tutarın altında kalan nafakaların vergiden istisna edilmesi ve yalnızca istisna edilen tutarı aşan kısmın vergiye tâbi tutulmasını öneriyoruz.

  • Hiç yorum bulunmuyor..