Türkiye’de matrah artırımı uygulaması, ilki 1992 yılında olmakla üzere 2003, 2011, 2016, 2018 ve 2021 yıllarında altı defa uygulanarak Türk vergi sisteminde ve hukukunda yerini almıştır. Bu uygulamanın ilk akla geldiği şekilde kamuya kısa vadede nakit gelir sağlaması, vergi idaresinin ve yargının yükünü hafifletmesi gibi faydalarının yanında vergi adaletini zedeleme gibi zararlı sonuçlarının da bulunacağı öngörülmektedir. Birçok kez yürürlüğe giren bu uygulama hakkında günümüzde üzerine birçok tartışma yapılsa da uygulama vergi hukuku açısından da belirsiz durumdadır. Bu çalışmada, matrah artırımı kavramına açıklık getirilmiş, matrah artırımının Türk vergi hukukundaki yeri, hukuki niteliğinin ne olduğu belirtilerek, anayasal vergilendirme ilkeleri açısından değerlendirme yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Matrah Artırımı, Vergi Affı, Anayasal Vergilendirme İlkeleri. JEL Sınıflandırma Kodları: H26, H29

Açıklamasıİndir
Makale
VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Mustafa Erkan ÜYÜMEZ* - Hakan ÖZDEMİR** * Prof.Dr., Anadolu Üniversitesi, İİBF, Maliye-** Dr., Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Türkiye’de matrah artırımı uygulaması, ilki 1992 yılında olmakla üzere 2003, 2011, 2016, 2018 ve 2021 yıllarında altı defa uygulanarak Türk vergi sisteminde ve hukukunda yerini almıştır. Bu uygulamanın ilk akla geldiği şekilde kamuya kısa vadede nakit gelir sağlaması, vergi idaresinin ve yargının yükünü hafifletmesi gibi faydalarının yanında vergi adaletini zedeleme gibi zararlı sonuçlarının da bulunacağı öngörülmektedir. Birçok kez yürürlüğe giren bu uygulama hakkında günümüzde üzerine birçok tartışma yapılsa da uygulama vergi hukuku açısından da belirsiz durumdadır. Bu çalışmada, matrah artırımı kavramına açıklık getirilmiş, matrah artırımının Türk vergi hukukundaki yeri, hukuki niteliğinin ne olduğu belirtilerek, anayasal vergilendirme ilkeleri açısından değerlendirme yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Matrah Artırımı, Vergi Affı, Anayasal Vergilendirme İlkeleri. JEL Sınıflandırma Kodları: H26, H29

  • Hiç yorum bulunmuyor..