Bu çalışmada Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) öncülüğünde geliştirilen küresel asgari oranlı bir kurumlar vergisi önerisi ele alınmaktadır. Amacımız 137 ülkenin imzaladığı ve 2023 yılından itibaren uygulamaya geçeceğini taahhüt ettiği bu önerinin genel bir değerlendirilmesinin yapılmasıdır. Öneri mevcut hali ile uygulandığında küresel vergi gelirlerinde artış yaşanmakla birlikte bu artışın gelişmiş ülkeler tarafından paylaşılacağı değerlendirilmektedir. Bu bağlamda OECD’nin mevcut önerisinin vergi gelirlerine daha bağımlı olan gelişmekte olan ülkeler lehine revize edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Küresel Kurumlar Vergisi, OECD, Çok Uluslu İşletmeler JEL Sınıflandırma Kodları: H20, H25, H29

Açıklamasıİndir
Makale
VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Murat İÇMEN* * Dr. Öğr. Üyesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni.

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Bu çalışmada Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) öncülüğünde geliştirilen küresel asgari oranlı bir kurumlar vergisi önerisi ele alınmaktadır. Amacımız 137 ülkenin imzaladığı ve 2023 yılından itibaren uygulamaya geçeceğini taahhüt ettiği bu önerinin genel bir değerlendirilmesinin yapılmasıdır. Öneri mevcut hali ile uygulandığında küresel vergi gelirlerinde artış yaşanmakla birlikte bu artışın gelişmiş ülkeler tarafından paylaşılacağı değerlendirilmektedir. Bu bağlamda OECD’nin mevcut önerisinin vergi gelirlerine daha bağımlı olan gelişmekte olan ülkeler lehine revize edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Küresel Kurumlar Vergisi, OECD, Çok Uluslu İşletmeler JEL Sınıflandırma Kodları: H20, H25, H29

  • Hiç yorum bulunmuyor..