Bu çalışma Gelir Vergisi Kanununda yer alan “genç girişimci kazanç istisnası” uygulamasını ele almaktadır. Çalışmanın amacı bu düzenlemenin uygulamadaki eksik/aksayan yönleri olup olmadığının değerlendirilmesi ve yapılması gereken değişiklikler konusunda öneriler geliştirmektir. Yapılan değerlendirmede istisna tutarının (75.000 TL) uygulamanın hayata geçtiği 2016 yılından günümüze kadar hiç güncellenmediği görülmektedir. Bu bağlamda istisna tutarının yapılan hesaplamalar sonucu günümüzde yaklaşık 200.000 TL olarak uygulanması gerektiği sonucuna varılmaktadır. Ayrıca genç girişimcilere tanınan bu gelir vergisi teşvikinin yabancı ülke örneklerinde olduğu gibi kurumlar vergisini de içerecek şekilde genişletilmesi önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: Gelir Vergisi, Genç Girişimci, Genç İşsizliği JEL Sınıflandırma Kodları: H24, M13, E24

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Murat İÇMEN* * Dr. Öğr. Üyesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İ.İ.B.F.

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Bu çalışma Gelir Vergisi Kanununda yer alan “genç girişimci kazanç istisnası” uygulamasını ele almaktadır. Çalışmanın amacı bu düzenlemenin uygulamadaki eksik/aksayan yönleri olup olmadığının değerlendirilmesi ve yapılması gereken değişiklikler konusunda öneriler geliştirmektir. Yapılan değerlendirmede istisna tutarının (75.000 TL) uygulamanın hayata geçtiği 2016 yılından günümüze kadar hiç güncellenmediği görülmektedir. Bu bağlamda istisna tutarının yapılan hesaplamalar sonucu günümüzde yaklaşık 200.000 TL olarak uygulanması gerektiği sonucuna varılmaktadır. Ayrıca genç girişimcilere tanınan bu gelir vergisi teşvikinin yabancı ülke örneklerinde olduğu gibi kurumlar vergisini de içerecek şekilde genişletilmesi önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: Gelir Vergisi, Genç Girişimci, Genç İşsizliği JEL Sınıflandırma Kodları: H24, M13, E24

  • Bu çalışmada Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) öncülüğünde geliştirilen küresel asgari oranlı bir kurumlar vergisi önerisi ele alınmaktadır. Amacımız 137 ülkenin imzaladığı ve 2023 yılından itibaren uygulamaya geçeceğini taahhüt ettiği bu önerinin genel bir değerlendirilmesinin yapılmasıdır. Öneri mevcut hali ile uygulandığında küresel vergi gelirlerinde artış yaşanmakla birlikte bu artışın gelişmiş ülkeler tarafından paylaşılacağı değerlendirilmektedir. Bu bağlamda OECD’nin mevcut önerisinin vergi gelirlerine daha bağımlı olan gelişmekte olan ülkeler lehine revize edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Küresel Kurumlar Vergisi, OECD, Çok Uluslu İşletmeler JEL Sınıflandırma Kodları: H20, H25, H29

  • Hiç yorum bulunmuyor..