Bilindiği üzere, mevcut 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) 1961 yılında yürürlüğe girmiş olup, haliyle de o dönemin dilini kullanmış, bir başka ifade ile yasa hükümlerini o dönemde sıklıkla kullanılan kelimelerin üzerine kurmuştur. Aradan geçen 60 yılı aşkın sürede kullanılan bu kelimeler eskimiş ve güncelliklerini yitirmişlerdir. Bunun sonuçlarından biri olarak VUK 1’inci, 2’inci ve 3’üncü maddeleri ile çizilen kapsama alanında “zam” kavramının karşılığının ne olduğu, “vergi, resim ve harçlara bağlı alacakların” kapsama girip girmediği, yine “benzeri mali yükümlülükler” kavramının kapsama girip girmediği gibi ihtilaflar yaşanır hale gelmiştir. Yazımızda bu hususlar irdelenmiş olup, çözüm önerisi olarak diğer pek çok kanunda da yer alan bir “terimler sözlüğü” uygulamasının Kanun’a eklenmesi öne sürülmüştür. Anahtar Kelimeler: VUK, Şümul, Kapsam, Zam. JEL Sınıflandırma Kodları: K34, H20, H61.

Açıklamasıİndir
Makale