Götürü gider uygulaması mevzuatımıza girdiği tarihten itibaren sık sık tartışılmaktadır. Bu uygulamaya ilişkin olarak düzenlenen 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/1’inci maddesi ile idare tarafından yayımlanan 194 no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği arasında, normlar hiyerarşisinin ihlal edildiği gerekçesi ile yargı organlarının vermiş oldukları pek çok kararlar mevcuttur. Bu kapsamda çalışmada, götürü gider uygulaması ile ilgili düzenlenen Kanun ve Tebliğ arasında normlar hiyerarşisini ihlal edecek bir husus olup olmadığı konusunda, değerlendirme ve öneriler yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Götürü Gider, Safi Kazanç, İhracat, İndirilecek Gider, Belgelendirilmemiş Gider JEL Sınıflandırma Kodları: H21, H26, K34.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Erkan KIZIL* *Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Götürü gider uygulaması mevzuatımıza girdiği tarihten itibaren sık sık tartışılmaktadır. Bu uygulamaya ilişkin olarak düzenlenen 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/1’inci maddesi ile idare tarafından yayımlanan 194 no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği arasında, normlar hiyerarşisinin ihlal edildiği gerekçesi ile yargı organlarının vermiş oldukları pek çok kararlar mevcuttur. Bu kapsamda çalışmada, götürü gider uygulaması ile ilgili düzenlenen Kanun ve Tebliğ arasında normlar hiyerarşisini ihlal edecek bir husus olup olmadığı konusunda, değerlendirme ve öneriler yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Götürü Gider, Safi Kazanç, İhracat, İndirilecek Gider, Belgelendirilmemiş Gider JEL Sınıflandırma Kodları: H21, H26, K34.

  • İşletmeler artan rekabet ortamında maliyetlerini düşürmek, müşteri portföyünü genişletmek, reklam ve tanımı daha büyük mecralara taşıyarak, hem rekabet edebilme imkânlarını arttırmakta hem de büyüme ve kar gibi emellerine ulaşabilmektedir. Bunun için yeni bir marka veya isim üretip yüksek risk ve maliyetleri yüklenmekten ziyade, belli bir bedel karşılığında isim veya markanın kullanım hakkını alarak franchising sistemi ile bu hedeflerini gerçekleştirmektedirler. Ayrıca franchise sistemi tüm dünyaya yayıldığından ve pek çok sektör bu alana doğru kaydığından daha cazip hale gelmektedir. Bu kapsamda çalışma franchise sistemin işleyişine, vergilendirilmesine ve muhasebeleştirilmesine yöneliktir. Anahtar Kelimeler: Franchising, Franchise Sözleşmesi, Gayri Maddi Haklar, Royalty, Vergilendirme JEL Sınıflandırma Kodları: H21, H26, K34

  • Hiç yorum bulunmuyor..