5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (Kanun) 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “Yurt Dışında Yapılan İnşaat, Onarım, Montaj İşleri İle Teknik Hizmetlerden Sağlanan Kazançlarda İstisna” hükmü, vergi mükelleflerine önemli vergisel avantajlar sunmaktadır. Yapısı gereği bu istisna, kurumların uluslararası ticaretteki rekabet gücünü artırmakta, yabancı yatırımcıları Türkiye mukimi firmalardan hizmet satın almaya teşvik etmekte ve ihracata yönelik faaliyetleri desteklemektedir. Ancak istisna uygulamasının esas amacının mükerrer vergilendirmenin önlenmesi olduğu söylenebilir. Bu avantajlardan yararlanmak için vergi mevzuatının belirlediği şartların doğru bir şekilde yerine getirilmesi gerekmektedir. Her ne kadar bu istisnaya istinaden, kazancın Türkiye’de genel sonuç hesaplarına aktarılma şartı hariç herhangi bir koşula bağlı olmadığı hususu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde(Tebliğ) belirtilmişse de aslında yurt dışında vergilendirme için bir iş yerinin varlığının bulunması gerektiği tabidir. Dolayısıyla çalışmamızda, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları da(ÇVÖA) dikkate alınarak iş yeri kavramının oluşup oluşmadığı, vergileme hakkının hangi ülkede olduğu ve buna istinaden mükelleflerin bu istisnadan faydalanabilip faydalanamayacaklarına ilişkin değerlendirmelerimize yer verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Yurt Dışında Yapılan İnşaat Onarım Montaj Ve Teknik Hizmetler, İstisna, İş yeri, Çifte Vergilendirme. JEL Sınıflandırma Kodları: K34, K39

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.