4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na (Kanun) ekli I sayılı listenin B (I/B) cetvelindeki malların, sanayi sicil belgesi sahibi imalatçılarca üretimde kullanılmaları halinde özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarının indirimli uygulanmasına yönelik 8.10.2012 tarih ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar (Kararname), 9.10.2012/28436 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahsi geçen Kararnameye istinaden ÖTV’de vergi farklılaştırmasına gidilmiş ve Kanun’a ekli I/B cetvelinde yer alan malların; Özel Tüketim Vergisi I Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde (Tebliğ) yer alan şartlar uyarınca sanayi sicil belgesi sahibi imalatçılar tarafından üretimin bir girdisi olarak kullanılması halinde üretim için yapılan giderlerin azaltılması ve bu yolla imalatçıların teşvik edilmesi sağlanmıştır. Uygulamada fason imalat yapan mükellefler de ÖTV iadesi talep etmektedir. Bu çalışmada I/B cetvelindeki malları, bu listeye dâhil olmayan malların üretiminde kullanmak suretiyle fason imalat yapan mükelleflerin Özel Tüketim Vergisi Kanunu kapsamında iade talep edip edemeyecekleri konusu ele alınacaktır. Anahtar Kelimeler: ÖTV İade, Hekzan, Üretilen Malın Bünyesine Girme, Fason İmalat. JEL Sınıflandırma Kodları: H20, H26, H29, K34.

Açıklamasıİndir
Makale