Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Fatih SARAÇOĞLU * Prof. Dr., Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İİBF Maliye Bölümü Öğretim Üyesi

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Mali gücün doğru biçimde kavranması hedefine yönelik olarak değerli konut vergisi yürürlüğe konulmuştur. Vergi, 100.000’den fazla konutu kapsamaktadır. Değerli konut vergisi; özellikle mükelleflerin sahip olduğu toplam varlık değerinin dikkate alınmaması, matrahının kanunda açıkça belirtilmemiş olması, kayıt dışı çalışmaya neden olabileceği, hasılatının yerel yönetimlere bırakılmaması ve içinde yer aldığı kanun açısından önemli tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Değerli konut vergisi, küreselleşmenin vergi yapılarında neden olduğu bozulmalara karşı bir önlem olarak düşünülebilir. Ancak bu bozulmaya karşı yapılması gereken, kuşkusuz öncelikle kayıt dışı ekonominin azaltılması ve gelir üzerinden alınan vergilerin ıslahıdır.

  • Otomotiv sektöründe ÖTV oranlarının yeniden belirlenmesine yönelik yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu çerçevede çeşitli kriterleri dikkate alarak vergi oranlarını belirleme yetkisi, Bakanlar Kuruluna verilmiştir. ÖTV oranlarının hesaplanmasında motor silindir hacminin yanı sıra fiyat kriteri de devreye alınmıştır. Taşıtlar motor gücüne göre 3 dilime ayrılmış, hibrit araçlarda vergi oranları ayrıca belirlenmiştir. Düzenlemenin temel amacı, vergiden kaynaklanan bozucu yapıyı değiştirmek ve daha adaletli, araçların özelliklerini dikkate alan bir vergileme sistemi oluşturulması olarak açıklanmıştır. Yapılan düzenlemeler, otomotiv sektörünün gelişimi, müşteriler ve vergi tekniği açısından bazı sorunları beraberinde getirmiştir.

  • Hiç yorum bulunmuyor..