Avrupa Birliği (AB), farklı üye ülkelerde ekonomik faaliyet gösteren şirketler için uyum maliyetlerini azaltmak ve bu ülkeler arasında zararlı vergi rekabeti kaynaklı matrah aşındırmalarının önüne geçmek için Ortak Konsolide Kurumlar Vergisi (Common Consolidated Corporate Tax Base-CCCTB) önerisini 16 Mart 2011 tarihinde gündeme getirmiştir. Avrupa iç pazarında karşılaşılan vergilendirme sorunları karşısında kapsayıcı özelliği ön plana çıkmış olan önerinin beklenildiği gibi başarılı olup olmayacağı tartışma konusu olmuştur. AB’de uygulanan mevcut kurumlar vergilerine bakıldığında üye ülkelerin vergi rekabeti baskısı altında kaldıkları bir gerçek olarak ortadadır. CCCTB’nin kazancın gerçekte elde edildiği üye ülkelere vergi gelirlerini tahsis etmede rolünün büyük olacağı ve agresif vergi planlamasını önleyeceği ya da en azından hafifleteceği sıkça maddile getirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, şimdilik geri çekilmiş olan ve farklı bir versiyonda yeniden önerilmesi tartışılan CCCTB önerisinin, çok uluslu şirketler (ÇUŞ), gelir idareleri ve AB bağlamında bazı önemli hususları, olası olumlu ve olumsuz yönleri hakkında açıklama ve değerlendirmelerde bulunmaktır. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, İç Pazar, Kurumlar Vergisi, Uyumlaştırma, Vergilendirme. JEL Sınıflandırma Kodları: K34, H25, H26.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Mustafa Cemil KARA* * Dr., Grup Başkanı, Gelir İdaresi Başkanlığı

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Avrupa Birliği (AB), farklı üye ülkelerde ekonomik faaliyet gösteren şirketler için uyum maliyetlerini azaltmak ve bu ülkeler arasında zararlı vergi rekabeti kaynaklı matrah aşındırmalarının önüne geçmek için Ortak Konsolide Kurumlar Vergisi (Common Consolidated Corporate Tax Base-CCCTB) önerisini 16 Mart 2011 tarihinde gündeme getirmiştir. Avrupa iç pazarında karşılaşılan vergilendirme sorunları karşısında kapsayıcı özelliği ön plana çıkmış olan önerinin beklenildiği gibi başarılı olup olmayacağı tartışma konusu olmuştur. AB’de uygulanan mevcut kurumlar vergilerine bakıldığında üye ülkelerin vergi rekabeti baskısı altında kaldıkları bir gerçek olarak ortadadır. CCCTB’nin kazancın gerçekte elde edildiği üye ülkelere vergi gelirlerini tahsis etmede rolünün büyük olacağı ve agresif vergi planlamasını önleyeceği ya da en azından hafifleteceği sıkça maddile getirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, şimdilik geri çekilmiş olan ve farklı bir versiyonda yeniden önerilmesi tartışılan CCCTB önerisinin, çok uluslu şirketler (ÇUŞ), gelir idareleri ve AB bağlamında bazı önemli hususları, olası olumlu ve olumsuz yönleri hakkında açıklama ve değerlendirmelerde bulunmaktır. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, İç Pazar, Kurumlar Vergisi, Uyumlaştırma, Vergilendirme. JEL Sınıflandırma Kodları: K34, H25, H26.

  • Hiç yorum bulunmuyor..