Paylaşım ve GIG ekonomileri dijital platform ekonomilerinin özellikle COVİD 19 döneminde yaygınlaşan ve gelişen iki önemli türüdür. Tüketiciden tüketiciye varlık paylaşımı veya hizmet sunumu işlemlerinin gerçekleştirildiği bu platform ekonomileri; aracılık ettikleri işlemler ve karşı karşıya getirdiği taraflardan komisyon adı altında bir ücret talep eden dijital platformlar ya da uygulamalar üzerinden faaliyet gösterirler. Bu nedenle, paylaşım ve GIG ekonominin vergi idareleri bakımından hem yeni vergi geliri kaynakları hem de vergisel zorluklar ortaya çıkarmaktadır. Bahsi geçen platform ekonomisi işlemlerinin küresel boyutu da dikkate alınırsa karşılaşılan vergisel sorunların çözümü uluslararası şeffaflık ve işbirliğinin sağlanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu açıdan çalışma, günümüzde bu alanda uluslararası işbirliğini ve şeffaflığı sağlamayı amaçlayan OECD’nin otomatik bilgi değişimine yönelik oluşturduğu model kuralları irdeleyecektir. Anahtar Kelimeler: Vergilendirme, Otomatik Bilgi Değişimi, Platform Ekonomileri JEL Sınıflandırma Kodları: H20, H21,H29

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.