GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN GENÇ GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN KAZANÇ İSTİSNASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

08.06.20220

Bu çalışma Gelir Vergisi Kanununda yer alan “genç girişimci kazanç istisnası” uygulamasını ele almaktadır. Çalışmanın amacı bu düzenlemenin uygulamadaki eksik/aksayan yönleri olup olmadığının değerl DEVAMINI OKU

SPOR KULÜPLERİNE İADE EDİLEN GELİR VERGİSİNİN İLGİLİ MEVZUAT YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

08.06.20220

Amatör spor branşlarının desteklenmesi amacıyla 01.05.2018 tarihinde 3289 sayılı Kanuna2 Ek 12’nci madde yürürlüğe girmiştir. Sporcu ücretlerinden tevkif yoluyla alınan gelir vergisinin iadesine DEVAMINI OKU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DENETİM ELEMANLARININ YÜRÜTTÜĞÜ İŞYERİ KAYIT BELGE İNCELEMESİNDE 15 GÜNLÜK KAYIT İBRAZ SÜRESİNİN UZATILMASI

08.06.20220

Sosyal güvenliğin sağlanmasında yürütülen idari işlemlerden biri de işyerlerinin defter, kayıt ve belgelerinin incelenmesidir. Bahse konu kayıt ve belgelerin ibrazı için beklenen süre 15 gündür. A DEVAMINI OKU

KAMU HARCAMALARI VE VERGİ GELİRLERİ İLİŞKİSİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1972 – 2020)

08.06.20220

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 1972-2020 döneminde vergi gelirleri ve kamu harcamaları ilişkisini dört temel hipotez (vergi-harcama, harcama-vergi, mali uyum ve kurumsal farklılık hipotezi) özelind DEVAMINI OKU
Dünyada hızla gelişen yapay zeka teknolojileri artık hemen her alanda kullanılmaya başlanm
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 153/A maddesinde yapılan düzenleme ile sahte fatura düzen
Yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte ticaret alanında önemli değişiklikler olmuştur. B
Girişimcilerin yatırım yapma kararını, yatırım yapacağı sektörün karlılık oranlarının yanı