OECD’NİN KÜRESEL ASGARİ ORANLI KURUMLAR VERGİSİ ÖNERİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

29.04.20220

Bu çalışmada Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) öncülüğünde geliştirilen küresel asgari oranlı bir kurumlar vergisi önerisi ele alınmaktadır. Amacımız 137 ülkenin imzaladığı ve 2023 yı DEVAMINI OKU

BİNEK OTOMOBİLLERİN TAMAMEN VEYA KISMEN TİCARİ FAALİYET AMACIYLA KULLANIMI

29.04.20220

İşletmelerin ticari faaliyetleri dolayısıyla önemli bir gider kalemi olan binek otomobiller; vergi idaresi tarafından suiistimali engellemek amacıyla her zaman mercek altında olup, düzenlemeye açık DEVAMINI OKU

ÖRNEKLERLE OTO BİODİZELLİ MOTORİN TESLİMLERİNDE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İADESİ

29.04.20220

Oto biodizelli motorin teslimlerinde harmanlayıcıya özel tüketim vergisi iadesi yöntemini odak noktamıza aldığımız çalışmamızda öncelikle ülkeleri böyle bir harmanlama yapmaya iten nedenler araştırı DEVAMINI OKU

DİJİTAL EKONOMİNİN VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ÜLKE DENEYİMLERİ

29.04.20220

Teknolojide yaşanan büyük gelişim, küresel düzeyde ekonomik faaliyetlerin dijitalleşmesine ve bunun bir sonucu olarak da dijital ekonomi kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Dijital ekonomi, DEVAMINI OKU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARINDA YER ALAN KİLİT DENETİM KONULARININ ANALİZİ: BİST’TE İŞLEM GÖREN ANA METAL SANAYİ ŞİRKETLERİNİN 2018, 2019 VE 2020 YILLARI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARININ İNCELENMESİ

29.04.20220

Küreselleşmeyle birlikte yaşanan krizler, finansal bilgi kullanıcılarının daha şeffaf nitelikteki finansal tablolara duydukları gereksinimi artırmıştır. Nitekim olumlu/olumsuz içerikteki görüşlerinin DEVAMINI OKU
Dünyada hızla gelişen yapay zeka teknolojileri artık hemen her alanda kullanılmaya başlanm
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 153/A maddesinde yapılan düzenleme ile sahte fatura düzen
Yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte ticaret alanında önemli değişiklikler olmuştur. B
Girişimcilerin yatırım yapma kararını, yatırım yapacağı sektörün karlılık oranlarının yanı