ŞİRKETLERDE KURUMSAL YÖNETİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ

05.08.20220

Meydana gelen ekonomik krizler, küreselleşme ve sermaye hareketlerinin hız kazanması, artan şirket birleşmeleri ve satın almaları, yatırımcıların talep ve beklentilerindeki değişimler ile şirketlerd DEVAMINI OKU

İŞ AVANSLARI HESABININ DİĞER AVANS HESAPLARI İLE KIYASLAMASI, ÖRTÜLÜ OLARAK KAZANÇ TRANSFERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

05.08.20220

İş Avansları hesabı günümüzde çok farklı amaçlarla kullanılabilmektedir. Şirket hissedarları, yöneticileri ve/veya şirket çalışanları (beyaz yakalı çalışanlar, yöneticiler vb.) vergiden kaçınma, ver DEVAMINI OKU

GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

05.08.20220

Türkiye’de borçlanma araçlarının daha çok hazine bonosu ve devlet tahvili özelinde yoğunlaştığı görülmektedir. Hazine, 1980’lerin ortalarından itibaren altyapı yatırımlarının finansmanını sağlamak a DEVAMINI OKU

ÇEVRE SORUNLARINA KARŞI UYGULANAN MALİ ARAÇLAR VE KARBON VERGİSİ: TÜRKİYE AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

05.08.20220

Bu çalışmanın temel amacı, sanayi devriminden bu yana ortaya çıkan ve ciddi boyutlara ulaşarak tüm canlıları ve dünyayı tehdit eden çevre sorunları ile başa çıkılabilmesi için uygulanan mali araçlar DEVAMINI OKU

YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNDE FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI UYGULAMASI İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

05.08.20220

Gelir Vergisi Kanunu çerçevesindeki yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri finansman gider kısıtlamasına tabi olup, yıllara yaygın inşaat işi ile uğraşan mükellefler tarafından yapılan finansman gi DEVAMINI OKU
Dünyada hızla gelişen yapay zeka teknolojileri artık hemen her alanda kullanılmaya başlanm
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 153/A maddesinde yapılan düzenleme ile sahte fatura düzen
Yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte ticaret alanında önemli değişiklikler olmuştur. B
Girişimcilerin yatırım yapma kararını, yatırım yapacağı sektörün karlılık oranlarının yanı