HİLENİN ÖNLENMESİNDE DENETİM KOMİTESİNİN ROLÜ

06.05.20210

Hile, iş ve finans alanının, düzenleyici kurumların ve muhasebe bilgi kullanıcılarının dikkatini çeken küresel bir olgudur. Hile birçok yönden işletmelere ciddi zararların ortaya çıkmasına neden o DEVAMINI OKU

SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI VE TÜRKİYE’DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ

06.05.20210

İnsanoğlu hayatı boyunca birçok tehlike ile karşılaşır. En temel ihtiyacı olan güvenli bir ortamda yaşama gayesiyle oluşturulan devletlere zaman içerisinde toplum tarafından daha fazla görev atfed DEVAMINI OKU

FASON AEROSOL ÜRETİM SÜRECİ VE HAKSIZ ÖTV İADE TALEBİNE İLİŞKİN ÖRNEK UYGULAMA VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

06.05.20210

Özel Tüketim Vergisi 1 Ağustos 2002 tarihi itibariyle yürürlüğe konulan tek aşamalı, sınırlı mal veya ürün üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. Bu vergi Avrupa Birliğ DEVAMINI OKU

KRİPTO PARA BORSALARINDA KRİPTO PARA ALIM SATIM İŞLEMLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İKİ FARKLI ÖNERİ

06.05.20210

16.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik”te kripto varlık tanımı yapılmış ve tanımda kripto varlıklar, gayri maddi varlık olara DEVAMINI OKU

MALİYE TEORİSİ İÇERİSİNDE MALİ ALAN KAVRAMINI ARAMAK: SMİTH, KEYNES ve MUSGRAVE ÜZERİNE BİR İNCELEME

06.05.20210

Mali alan kavramı, 2005 yılında maliye literatürüne girmiştir. Mali alan kavramıyla anlatılan, devletin uygulamayı amaçladığı maliye politikalarını gerçekleştirebilecek ekonomik yetisinin varlığıd DEVAMINI OKU
Dünyada hızla gelişen yapay zeka teknolojileri artık hemen her alanda kullanılmaya başlanm
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 153/A maddesinde yapılan düzenleme ile sahte fatura düzen
Yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte ticaret alanında önemli değişiklikler olmuştur. B
Girişimcilerin yatırım yapma kararını, yatırım yapacağı sektörün karlılık oranlarının yanı