VERGİ İDARELERİNİN GÖNÜLLÜ VERGİ UYUMUNU ARTIRMA ÇALIŞMALARI

01.12.20210

Vergi idarelerinin gönüllü vergi uyumunu artırma girişimleri özellikle dijitalleşmenin hızla gelişmesi ile birlikte yeni bir boyut kazanmıştır. Bu bağlamda vergi idareleri hem mükellefin uyumunu a DEVAMINI OKU

KRİPTO VARLIK BORSALARINDAN ELDE EDİLEN REFERANS GELİRLERİNİN VERGİSEL BOYUTU ÜZERİNE BİR ÖNERİ

01.12.20210

Özellikle 2008 yılında dünyayı etkisi altına alan ekonomik kriz sonrasında ortaya çıkan kripto varlıklar, günümüze gelindiğinde gerek barındırdıkları teknolojik yenilikler gerekse ticaretini yapanl DEVAMINI OKU

EMLAK VERGİSİ UYGULAMASINA YENİ BİR ÖNERİ: BİRDEN FAZLA KONUTU OLANLARA KADEMELİ EMLAK VERGİSİ

01.12.20210

Yoksulluk ve zenginlik daha çok nesilden nesile aktarılan bir durumdur. Bu olgu dezavantajlı grupları ortaya çıkarmaktadır. Dezavantajlı grupların konut sahibi olabilmeleri için bazı politikalar u DEVAMINI OKU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA EKONOMİ, MALİYE VE VERGİ ALANINDA YAPILAN ŞİKÂYET BAŞVURULARI HAKKINDA BİR İNCELEME

01.12.20210

Kamu Denetçiliği Kurumu, kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikâyet mekanizması oluşturmak üzere tesis edilen, idarenin her türlü eylem, işlem, tutum ve davranışlarını hukuka ve DEVAMINI OKU

KISMİ BÖLÜNMEDE SERMAYE AZALTIMINI VERGİLENDİRME SORUNSALI

01.12.20210

Yeniden yapılandırma şekli olan kısmi bölünme müessesesi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu1 ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu2’nda düzenlenmiştir. Sermaye azaltımı işlemi ise, sadece Türk Tica DEVAMINI OKU
Dünyada hızla gelişen yapay zeka teknolojileri artık hemen her alanda kullanılmaya başlanm
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 153/A maddesinde yapılan düzenleme ile sahte fatura düzen
Yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte ticaret alanında önemli değişiklikler olmuştur. B
Girişimcilerin yatırım yapma kararını, yatırım yapacağı sektörün karlılık oranlarının yanı