FİNANSMAN GİDER KISITLAMASININ UYGULAMASI VE KONU HAKKINDA DÜZENLENEN TEBLİĞE DAİR ELEŞTİRİLER

03.09.20210

Türk vergi mevzuatına 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu ile finansman gider kısıtlaması tekrar konulmuştur. Bu Kanun DEVAMINI OKU

VERGİ BARIŞI KANUNLARI ile 7326 SAYILI KANUN’A GÖRE MATRAH ve VERGİ ARTIRIMINDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

03.09.20210

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’a göre artırım hükümlerinden yararlanmak için bazı istisnai durumlar ve kişiler hariç DEVAMINI OKU

KRİPTO PARA KAYNAKLI KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ

03.09.20210

Vergi mükelleflerinin vergisel yükümlülüklerinden kaçınmak amacıyla, vergi sığınaklarını kullanmaları bilinen bir gerçektir. Kripto varlıkların yaygınlaştığı günümüzde ise, kripto paraların ortaya DEVAMINI OKU

TÜRKİYE’DE BÖLGESEL KATMA DEĞER VERGİSİ YÜKÜNÜN YAKINSAMA ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

03.09.20210

İllerde faaliyet gösteren firmaların merkezlerinin büyük şehirlerde olması nedeniyle ilgili vergi, faaliyetin gerçekleştiği ilde kalmamakta ve firma merkezinin yer aldığı ilin vergi gelirleri arası DEVAMINI OKU

YÜKLENİM KDV SORUNU: HAZİNENİN FİNANSMANI MI, HAZİNE ZARARI MI?

03.09.20210

3065 sayılı KDV Kanunu’nda iade hakkı doğuran işlemlerin birçoğunda yüklenim KDV listelerinin hazırlanarak tevsiki aranılan bir zorunluluktur. İşlemin bünyesine giren (yüklenilen) KDV’nin indirim DEVAMINI OKU
Dünyada hızla gelişen yapay zeka teknolojileri artık hemen her alanda kullanılmaya başlanm
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 153/A maddesinde yapılan düzenleme ile sahte fatura düzen
Yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte ticaret alanında önemli değişiklikler olmuştur. B
Girişimcilerin yatırım yapma kararını, yatırım yapacağı sektörün karlılık oranlarının yanı